Hitta, jämför & boka tjänster inom återvinning av avfallshantering

skräpbilen logo

010-153 50 10

Ring oss

}

7:00 - 18:00

Öppetider:  Mån – Fre

Vårt miljöarbete

Läs om vårt vårt och miljöarbete & miljöengagemang

Vårt miljöarbete

Vårt engagemang för miljön går långt utöver bara att hämta och återvinna skräp. Vi är fast beslutna att göra en verklig skillnad och påverka positiva förändringar i vårt samhälle och miljön vi delar.

Hållbar avfallshantering
Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att fokusera på de första stegen i avfallstrappan – minimera, återanvända och materialåtervinna. Genom att noggrant sortera och behandla avfall kan vi optimera resursutnyttjandet och bidra till en cirkulär ekonomi.

Aktiv utveckling
Vi står inte stilla när det gäller att hitta nya och effektiva sätt att återvinna och återanvända material. Genom kontinuerlig forskning och utveckling strävar vi efter att vara i framkant av miljövänliga lösningar för avfallshantering.

Globala miljömål
Vårt arbete är i linje med FN:s Agenda 2030 och de globala miljömålen. Vi fokuserar särskilt på mål 12 och 13, som handlar om hållbar konsumtion och produktion samt bekämpning av klimatförändringar. Genom att aktivt bidra till dessa mål strävar vi efter att göra en positiv inverkan på planeten.

Effektiva samarbeten
Genom samarbeten med olika aktörer på marknaden strävar vi efter att minimera transportavstånd och därmed minska vår klimatpåverkan. Integrerade arbeten längs våra befintliga rutter möjliggör optimerade transportsträckor och minskar utsläppen.

Transparens och delaktighet
Vi tror på öppenhet och delaktighet. Som kund hos oss erbjuds du inte bara en tjänst för avfallshantering utan också information och insyn i hur ditt avfall behandlas. Vi tror på att dela våra framsteg och lära av varandra för att skapa en bättre framtid.

Skräpbilen i Sverige AB strävar efter att vara en drivande kraft för positiv miljöpåverkan och hållbar utveckling. Genom vårt dagliga arbete och vårt engagemang för miljön strävar vi efter att göra skillnad – en sopbil i taget.

Upptäck hur vårt arbete harmoniserar med Sveriges miljömål och bidrar till en hållbar framtid.

Läs mer om miljöarbetet i Sverige och hur vi aktivt stöder och främjar dessa viktiga mål för en mer miljövänlig nation. Utforska Sveriges miljömål här: Sveriges Miljömål