Priser

Priser för konsument/privatpersoner samt dödsbon

Startavgift / Fast pris: Avser nedpackning, lastning samt förberedelser för transport.

: 500 kr efter RUT-avdrag (Gäller ej dödsbon)

Återvinningsavgift: Debiteras per kilo. I priset ingår transport samt lossning vid återvinningsstationen. Vi redovisar vikten genom kvitto från vägning på plats på återvinningscentralen i samband med betalning.

: 3,50 kr per kilo

Betalning sker med kort alternativt Swish. Kvitto tilldelas från personal på plats.

Priser för företag, kommuner, landsting, föreningar etc.

Startavgift (avser framkörning till lastningsadress samt förberedelser för transport.)

: 1250 kr + moms

Återvinningsavgift debiteras per kilo. I priset ingår lastning, transport samt lossning vid återvinningsstationen.

: 3,50 kr per kilo + moms

Trädgårdsavfall

Vi debiterar endast 2, 4, 6, 8 timmar. Skulle de ta t.ex 3 timmar, debiterar vi 4 timmar.

Priser:
2 timmar 950 kr efter Rutavdrag
4 timmar 1900 kr efter Rutavdrag
6 timmar 2850 kr efter Rutavdrag
8 timmar 3800 kr efter Rutavdrag

I priset ingår:
2 man
Lastbil
Drivmedel
Sopavgift / återvinningsavgift
Körning till återvinningsstation

Tiden är på plats, inte körning till och från kund.